Committee members

PRESIDENT

Ren Jian Hui

Ren Jian Hui

CURRENT COMMITTEE

william_tan

William Tan
Vice President

juliana_chan

Juliana Chan
Vice President

yuetyee_foo

Foo Yuet Yee
Secretary

Jennie_Du

Jennie Du
Vice Secretary

maggie_liu

Maggie Liu
Treasurer

mengxuan_tan

Tan Mengxuan
Head of Publicity

yeoh_tze_xuan

Yeoh Tze Xuan
Deputy Head of Publicity

cheng_yu

Cheng Yu
Head of Exhibition

meng_zixi

Meng Zixi
Deputy Head of Exhibition